T R I C A   N A   P O L J U   A U T O E L E K T R I K E 

Proizvodi   usluge  webshop 

  • Naslovnica
  • Vijest
  • aRC-011 Novi uređaj malih dimenzija za pronalaženje najčešćih kvarova alternatora

aRC-011 Novi uređaj malih dimenzija za pronalaženje najčešćih kvarova alternatora

arc-011-novi-uredaj-malih-dimenzija

Novi uređaj za provjeru alternatora je jedan takav uređaj, malih dimenzija i zato lako nosiv, koji je podoban za provjeru regulatora napona u alternatoru bilo kojeg vozila, uređaj koji prepoznaje najčešće greške. Za provjeru sa aRC-011 ne morate demontirati alternator, on može ostati na vozilu.

Podoban je za dijagnostiku svih tipova automobila, Europskih, Japanskih i Američkih ili Korejskih podjednako.

Na svojevrstan način je prikladan za prepoznavanje komunikacijskih kanala i –rotokola, njihovu identifikaciju, odnosno za provjeru signala DFM, DF, M i FR.

Prikladan je, pod uvjetom da demontiramo regulator, i za testiranje istog, povezivanjem na razne napone, tako filtrirajući interval vrjednosti napona, gdje funkcioniranje nije dobro.

Povoljna cjena, lako rukovanje. Preporučujemo! Upitajte naše stručake!

 

Pin It

HOME  | VIJEST  |  O NAŠOJ FIRMI  |  NAŠE USLUGE  |  PROIZVODI |  KONTAKT

 

FER-VILL Croatia d.o.o. © 2019. All rights reserved.